Qi gong

Qi gong is de naam voor een breed scala aan bewegingsvormen, die men beoefent om de lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden en te verbeteren, maar als middel tot spirituele ontwikkeling.

‘Qi’ is het Chinese woord voor ‘levensenergie’, de bezielde kracht die door alle levende wezens stroomt, vaak ook benoemd als ‘de adem van het leven’.
‘Gong’ kan worden vertaald als ‘de voordelen die voortvloeien uit doorzetten en oefenen.’
In deze context betekent Qi Gong het leren beheersen van en werken met de stroom van levensenergie.

Er zijn dynamische vormen waarbij je aandachtig langzame bewegingen maakt volgens een voorgeschreven patroon die je een aantal keer herhaalt. Maar er zijn ook meer statische meditatieve vormen waarbij bepaalde houdingen lange tijd worden aangehouden.

Door de bewegingen en de houdingen verzamel je energie (Qi), laat je deze stromen door je lichaam en sla je deze op in je centrum een paar vingers onder je navel (tan tien). Essentieel is hierbij je aandacht, je ademhaling en een “innerlijke glimlach”.

Het herhaaldelijk bewegen en correct ademhalen wordt geacht de stroming van Qi (levensenergie) in het lichaam positief te beïnvloeden. Elk lichaamdeel (met de nadruk op interne organen) wordt geacht een zekere mate van Qi te hebben. De Qi in alle lichaamsdelen is, als ze gezond zijn, in balans. Door het uitvoeren van de Qi gong oefeningen poogt men deze balans te onderhouden of te herstellen.